Löss - behandling av huvudlöss med produkter från apoteket.

Lusmedel – hur kan man behandla löss?

Det finns flera olika sätt att behandla löss. Lusmedel kan delas in i två kategorier: läkemedel och medicintekniska produkter. Läkemedlen verkar farmakologiskt genom att förgifta lössen medan medicintekniska produkter (ej luskammar) verkar genom att kväva lössen. Läkemedelsverket rekommenderar i första hand medicintekniska produkter som behandling av löss.

Kan gnetter sprida sig?

När man behandlar huvudlöss med läkemedel verkar dem farmakologiskt genom att förgifta lössen. Inget av läkemedlen som listas under detta avsnitt har fullständig effekt mot gnetter (lössens ägg). Några substanser för att behandla löss med läkemedel är:

  • Malation.
  • Permetrin.
  • Bensylbensoat och disulfiram.

Resistenta löss

Gifterna i lusmedlen är ofarliga för människor, men däremot har resistens hittats hos löss som behandlats med dem. Resistensen kan leda till att lössen inte längre svarar på läkemedelsbehandlingen. Resistensutveckling har hittats i läkemedel med permetrin och malation.

Behandling av löss med medicintekniska produkter

Det finns tre typer av medicintekniska produkter mot löss:

  • Lusmedel med dimetikon (silikonolja).
  • Lusmedel med växtoljor (vegetabiliska och eteriska).
  • Luskammar.

De medicintekniska produkterna appliceras ofta i hårbotten i syfte att kväva lössen. Till skillnad från läkemedel har denna typ av produkter inte orsakat någon resistensutveckling. Denna typ av lusmedel appliceras ofta i hårbotten. Det finns varianter med enbart dimetikon eller växtolja samt kombinationer av dem i samma produkt. Även luskammar räknas som medicintekniska produkter. Studier har visat att medicintekniska produkter med dimetikon är effektiva mot löss, förutsatt att man använder dem på ett korrekt sätt

Linicin - medicintekniska produkter mot löss

Köp Linicin mot löss

Linicin Solution är en medicinteknisk produkt som innehåller dimetikon. Den appliceras i hårbotten och håret för att senare tvättas ur med vanligt schampo. Om man vill ha en snabbare behandling finns även Linicin Shampoo, ett lusschampo med växtoljor.

Förebyggande lusmedel

Om man vet att ens barn löper hög risk att få löss finns även möjligheten att ligga steget före. Linicin Prevent förbygger lusangrepp genom att förhindra att huvudlöss sätter sig fast på håret. Det är en mild, färglös och doftlös spray som inte märks utseendemässigt.

Misslyckade behandlingar

Det händer att behandlingen misslyckas när man använder lusmedel. Om man vill få bästa möjliga effekt av behandlingen bör man följa produktens instruktioner noggrant. Om man använder läkemedel mot löss finns risken att behandlingen misslyckas på grund av resistens (Linicin är medicintekniska produkter som inte orsakar resistens). Här på hemsidan kan du också lära dig att använda Linicin Solution, Linicin Shampoo och Linicin Prevent på rätt sätt.

Lär dig mer om lusmedel

Du är på väg att lämna Linicin.se

Denna länk tar dig till en webbplats där Viatris integritetspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina interaktioner med denna webbplats.