Sant och falskt om huvudlöss

Det finns många myter om huvudlöss. Gör Linicins quiz och se om du vet vad som är sant och falskt om löss.